USA:s centralbank varnar för fortsatt dåliga tider

1:28 min

Ekonomin i USA växer mindre än väntat, och arbetslösheten är högre än väntat - så låter den dystra sammanfattningen från amerikanska centralbanken. Arbetslösheten är visserligen på väg nedåt, men det går för långsamt, varnar Federal reserves chef Ben Bernanke.

Federal reserve förutspår att arbetslösheten kommer att ligga kvar på nuvarande nivå 8,2 procent året ut. Och för att hjälpa den amerikanska ekonomin på traven kommer centralbanken fortsätta att pumpa in pengar i systemet, genom att förlänga det nuvarande stimulansprogrammet för köp av statspapper, med runt 260 miljarder dollar .

– Och om det krävs så gör vi mer, vi har ammunition kvar, försäkrade Bernanke.

När det gäller tillväxten så sänker Federal reserve prognosen med en halv procentenhet. I slutet av året kommer tillväxttakten att vara högst 2,4 procent, säger man nu. Inbromsningen i ekonomin beror bland annat på det som händer inom EU, konstaterar Federal reserve.

– Den globala finansmarknaden tyngs ner av problemen i Europa, det är en stor riskfaktor för USAs återhämtning, sa Bernanke