Färre anställda blev fler på Akademiska

2:30 min

Akademiska sjukhuset i Uppsala skulle minska antalet anställda för att spara pengar i år och nästa år. Men i stället har det blivit mer personal. 73 fler heltidstjänster i år jämfört med förra året enligt en rapport från sjukhuset.

På Akademiska sjukhuset skulle antalet anställda minska med 300 heltidstjänster under 2012 och 2013. Men så här långt har det blivit tvärtom. De anställda har blivit fler. En ökning motsvarande 73 heltidstjänster under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året.

När sjukhusets sparplan presenterades i februari sas det att man behöver spara för att kunna göra satsningar bland annat på en barnintensiv och nybygget psykiatrins hus. Nu kan man säga att satsningarna har börjat märkas på antalet anställda. Men personalneddragningarna har inte märkts så mycket.

Att de anställda har blivit fler när de skulle ha blivit färre verkar den biträdande sjukhuschefen Björn Ragnarsson ta med ro:

– Det är riktigt att antalet årsarbetare har ökat med 73. Men det finns naturligtvis förklaringar till det, säger Björn Ragnarsson.

Några av förklaringarna är att Akademiska sjukhuset har satsat på nya vårdavdelningar. Till exempel en barnintensiv och fler vårdplatser för brännskador och neurokirurgi. Det finansieras till en del av patienter som kommer från andra län.

Men hur lyckat är det att göra satsningarna först - innan man har hunnit spara?

– Jo, men satsningarna görs för att kunna tillgodose behovet av sjukvård från våra landstingsgrannar och riket i övrigt som vi säljer vård till, säger Björn Ragnarsson.

Arbetet för att minska antalet anställda på Akademiska sjukhuset med 300 heltidstjänster finns alltså kvar att göra. Det ska vara klart i slutet av nästa år.

Läkarfackets ordförande Torbjörn Karlsson tror att det blir svårt att göra en så stor personalbantning:

– Jag ser inte att det kan göras enkelt utan man måste kanske göra destruktiva åtgärder. Jag har svårt att se hur det skulle gå att göra det med bibehållen vårdkvalité, säger Torbjörn Karlsson som är ordförande för Upplands allmänna läkarförening.