Fler barn far illa i Västsverige

I två av tre västsvenska kommuner så ökar antalet anmälningar om barn som far illa. Det visar Länsstyrelsens rapport om socialtjänsten i Västra Götaland förra året.
Trots det ökande antalet fall, så minskar antalet som leder till utredning. I en del kommuner så innebär det att mindre än hälften av anmälningarna utreds. Det är också vanligt att den som ska sköta utredningen inte ens träffar barnet. Anmälningarna kan gälla misshandel i hemmet eller sexuellt utnyttjande.