Åklagarna: Breivik bör få psykvård

1:19 min

Åklagarna Svein Holden och Inga Bejer Engh anser att det finns så många tvivel om Anders Behring Breiviks psykiska hälsostatus, att han bör dömas till psykiatrisk vård.

Åklagarna kan inte kan säga säkert om Breivik är tillräknelig eller inte. Därför anser de att han bör få rättspsykiatrisk tvångsvård. De menar att det mesta pekar på att Breivik inte var psykotisk vid brottstillfället men att det finns tvivel.

– Vi yrkar på rättspsykiatrisk tvångsvård, sade Sven Holden inför åhörarna i rättssal 250.

Rättspsykolog och forskare Pål Gröndahl är inte överraskad, men påpekar att man ska vara medveten om de tvivel som finns i åklagarnas slutsats.

Den näst sista rättegångsdagen inleddes vid lunchtid med slutpläderingar av de båda åklagarna. Efter att ha gått igenom de båda rättspsykiatrikerparens rapporter kom så till slut yrkandet från Holden, som tillade att det är möjligt att rätten kommer att värdera annorlunda.

– Om rätten anser att Anders Behring Breivik är tillräknelig anser vi att han ska dömas till lagens strängaste straff, det vill säga 21 års fängelse, sade Sven Holden, åklagare.

I Norge finns fyra villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna straffas för brott. För det första måste en handling falla under straffansvar. Det måste föreligga en subjektiv skuld hos gärningsmannen. Det ska inte vara gjort i självförsvar och personen måste ha varit tillräknelig när brottet begicks.

Just de norska reglerna kring straffrättslig tillräknelighet har debatterats flitigt under förhandlingens gång. Åklagarna påminde om att det är en fråga för lagstiftarna.

– Vi ska försöka sätta alla fakta i rättsliga relevanta ramar, sade Inga Bejer Engh, åklagare.

Åklagarsidan berättade att de inte delar Breiviks syn på att det finns en logisk linje från hans kontakt med en serbisk krigshjälte 2002 och fram till den 22 juli förra året. Också att tempelriddarnätverket, Knights templar och kontakterna i London och Liberia är ”påhittade och orimliga”.

– Det verkar handla om en man som i önskan att vara med om något stort, placerat sig i ett icke existerande nätverk, sade Inga Bejer Engh.

Hon fortsatte med att generellt beskriva attentaten i centrala Oslo och på Utöya.

– Vi har ingen tilltro till förklaringen att om fler hade dött i regeringskvarteret så hade han inte fortsatt till Utöya. Det var noga planerat, sade åklagare Bejer Engh.

Den andra åklagaren, Svein Holden belyste de beviskrav som krävs för att en person ska anses tillräknelig.

– Den som vid handlingen var psykotisk straffas inte, sade han och hänvisade till straffparagraf 44.

Svein Holden valde att under ett längre tag uppehålla sig vid domar där tillräknelighet diskuterats.

"Att det finns en möjlighet för sinnessjukdom i den rättspsykiatriska rapporten är inte nog för att han ska anses som otillräknelig”, citerade Holden.

I den färska domen från i år dömde rätten en ung man till vård när det fanns tvivel om personen i fråga var sjuk eller inte.

Enligt åklagarnas uppfattning är det värre att en psykotisk person döms till fängelse än tvärtom.

– En felaktig dom av en psykotisk person kan innebära en mer långvarig frihetsberövelse än vid vård, sade Svein Holden.

Domare Wenche E. Arntzen ställde en fråga och det blev diskussion eftersom att rätten och åklagarna uppfattat kommissionens uttalande om vanföreställningar olika. Men efter flera resonemang och argument som talade för tillräknelighet nådde slutpläderingen till sist sitt mest spännande ögonblick.

– Åklagarna tvivlar när det gäller tillräkneligheten hos Breivik och då kan följden bara bli att han inte ska dömas till fängelse, avslutade Holden.

Innan Breivik fördes ut ur rättssalen passade han på att göra sin speciella högerextrema hälsning.

– Det är en gest som kan tolkas som ett hån mot åklagarna och deras slutsatser, säger Pål Gröndahl, rättspsykolog.

Åklagarnas yrkande ger en fingervisning om vad straffet kan bli. I morgon håller Breiviks huvudförsvarare Geir Lippestad sin plädering och domarna gör sin summering. Anders Breivik har själv krävt att få en timme för att förklara sin inställning.

Dom i målet är planerad tidigast till den 20 juli men kan dröja till den 24 augusti.