DNA funnit på Österskärslik

Rättsmedicinska institutet i Linköping har nu funnit DNA på dom skelettdelar från en kvinna, som hittades i ett skyttevärn på Österskär utanför Kapellskär i februari.
Polisen misstänker att kvinnan har mördats och att likdelarna senare dumpats i värnet. Nu ska man jämföra DNA:t med försvunna personer som är något så när tänkbara för att försöka fastställa kvinnans identitet. Man har också vänt sig till Finland och bett kollegor där granska sina register över försvunna personer. Det uppger Norrtelje Tidning.