Stoppad sjuksköterskeutbildning

Bristen på praktikplatser stoppar den planerade sjuksköterskeutbildningen i Arvika.
Intresset för utbildningen i stort. I Arvika finns undersköterskor som vill vidareutbilda sig, hos Länsarbetsnämnden finns pengar och Karlstads Universitet är redo att ordna distansutbildningen. Men det finns inga praktikplatser på sjukhuset. Nu ska samordnare på sjukhuset och socialchefen i Arvika träffa företrädare för universitetet för att hitta en lösning. Det skriver Arvika Nyheter.