Rapport om Hemgården klar

Det finns ingenting som tyder på att det förekommer systematiska kränkningar i Hemgårdens verksamhet.
Det visar den konsultrapport som Gislaveds kommun beställt efter avslöjandena om missförhållanden om äldreboendet Hemgården och som Nyheterna tagit del av. Två anställda bandades i smyg när de agerade kränkande mot en 93-årig senildement kvinna. Enligt rapporten finns det ingenting som tyder på att det förekommer systematiska kränkningar i Hemgårdens verksamhet. Ändå går det inte att garantera att incidenter inte inträffat tidigare. Konsultrapportens författare tar inte ställning till om de två anställda ska fortsätta arbeta i kommunen, men konstaterar att det kommer att bli svårt för dem. Klockan ett i eftermiddag kommer Gislaveds kommun att berätta om vilka åtgärder man kommer att vidta med anledning av rapporten.