Kvinnor har sämst arbetsmiljö

Kvinnor i Västra Götaland har sämre arbetsmiljö än kvinnor i landet i övrigt. För män är det tvärtom - de har det bättre i den här delen av landet. Det här framkommer i den stora stressundersökning som Västra Götalandsregionen presenterade i dag.
Kvinnornas dåliga arbetsmiljö kombineras med anmärkningsvärt dålig tillgång till företagshälsovård. Av alla svenska kvinnor har 73 procent tillgång till det, men här i länet är det bara 66 procent som får hälsovård via jobbet. Stressundersökningen visar också att var femte ung kvinna i Västra Götraland anser sig stressad, och bland kvinnor mellan 50 och 64 är det ännu fler - var fjärde äldre kvinna känner sig stressad. De västsvenska männen känner sig betydligt mindre stressade än kvinnorna. Störst är den allmänna stressen hos städ- kök- och restaurangpersonal.