Strängnäs

17 miljoner krävs för sanering

Strängnäs kommun ansöker hos länsstyrelsen om att få närmare 17 miljoner kronor i bidrag för att göra ytterligare undersökningar av och till sanering av marken vid Stjernquists före detta metallindustri på Hedlandet. Det finns bland annat föroreningar av koppar och lösningsmedel i marken.

Målet med en saneringen är att marken ska kunna användas för industriverksamhet, att halterna av föroreningar i grundvattnet inte ska vara så höga så att det påverkar människors hälsa och att halterna i vattendrag och i Mälaren inte ska överskrida nationella och regionala kvalitetsnormer.

Stjernquists kemiska fabriker i Strängnäs hade sin verksamhet 1945 till 82.

Men redan 1938 uppfördes en fabriksbyggnad på området då företaget Nyttovaror AB startade tillverkning av odds i nysilver. Fabriken såldes till Stjernquists metallfabrik AB 1945.

Efter 1983 bedrevs olika verksamheter i lokalerna som partihandel med järnhandelsvaror, metaller och malmer, tillverkning av dragen tråd och kallvalsade stålband, detaljhandel med kläder och skor och partihandel med kortvaror.