Norrbotten

Dödsolyckor vanligare i norr

1:44 min

Det är betydligt större risk att dö i trafiken i Norrbotten än i exempelvis Stockholm, det visar en studie från myndigheten Trafikanalys.

Leif Viklund från Älvsbyn, som bland annat kört taxi i många år och har drygt 400 000 mil med bil bakom sig, förvånas när han hör siffrorna.

– Ja, det gör det faktiskt. Det måste jag säga. Jag tror att det måste ha med mera olyckliga omständigheter att göra att det blivit så många dödsolyckor här uppe. För jag tycker att den trafikintensitet vi har här, borde göra att vi har mycket mindre olyckor än vi har.

När Leif Viklund är ute på vägarna och kör så är det mycket större risk att han råkar ut för en dödsolycka, än för någon bilist i södra Sverige.

– Om man jämför exempelvis Stockholms län med Norrbottens län så är det nästan tre gånger så högt antal döda per hundratusen invånare, det säger Sara Berntsson som är utredare på Trafikanalys, det är dom som studerat dödsolyckorna i Sverige dom senaste 10 åren och kommit fram till stora regionala skillnader.

Generellt ökar risken i glesbygd. Till viss del förklaras det av det av att det körs mer bil där. Men det finns fler förklaringar, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

– Det är mindre övervakning i allmänhet, mindre användning av bilbälte och mer rattfylla. Man är mer benägen att använda bilen även i situationer där man faktist inte borde det, säger han.

Leif Viklund som tillbringar många timmar på vägarna varje vecka, förvånas ofta över bilisternas vägvett.

– Så fort man är ute, det går inte en dag utan att man är med i en incident där folk kör med huvudet under armen. Alltså de kör precis som om de lämnat huvudet hemma när de sätter sig i bilen. Man fattar inte att en del verkligen har fått körkort.