Kräver att plastupplag undersöks

Det stora upplaget med lantbruksplast norr om Visby måste nu undersökas noggrannare. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kräver att det företag som samlat in plasten omedelbart undersöker det gamla stenbrottet där plasten ligger och sen ska de även sanera platsen.

Det var i våras som det kom en anmälan om att det fanns bekämpningsmedelsdunkar bland den plast som lagrats i stenbrottet. Och vattenprover har sedan visat att det också fanns bekämpningsmedelsrester i vattnet, vilket gjort att boende i området fått rådet att inte dricka eller laga mat i vattnet.

Hur dunkarna med bekämpningsmedel hamnat där är det ingen som säger sig veta något om. Företagaren som samlat in plasten har ett avtal med miljö- och hälsoskyddförvaltningen att samla in ren plast, men eftersom det hittats flera dunkar bekämpningsmedel på platsen så blir det nu han som står som ansvarig.

Därför kräver nu miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att företagaren anlitar en konsult som ska undersöka hur bekämpningsmedel har spritts i mark och grundvatten och hur farliga föroreningarna är. Företaget ska sedan också se till att området saneras.

Själva frågan om miljöbrottet och vem som är ansvarig kommer sedan att utredas av polis och åklagare berättar miljöskyddsinspektör Urban Åslund, som även ska lämna in en polisanmälan om miljöbrott.