Genomsökning av Ringhals klar

Sent i natt så blev polisen färdig med sin genomsökning av Ringhalsområdet efter att man hittade en klump med sprängämne på en truck inne på området onsdags.

- Vi är färdiga där nu, säger Tommy Nyman på Hallandspolisen.

Han säger också att de inte kunnat hitta några tecken på yttre intrång, det vill säga att någon brutit sig in på området.

Nu jobbar man vidare med utredningen. Bland annat med att försöka få fram ett möjligt motiv till att någon placerat en klump med oapterat sprängämne på trucken. Klumpen upptäcktes av en av Ringhals egna bombhundar i en rutinkontroll.

Ringhals har kvar sin höjda skyddsnivå, ett steg över det normala.