Glesbygd förlorar butiker

Under de senaste fem åren har 300 orter i landet förlorat sin sista butik. Och nedläggningen av dagligvarubutiker fortsätter, skriver Glesbygdsverket i en rapport som lämnats till regeringen på onsdagen. De flesta butiker som finns på landsbygden har problem med ekonomin och det beror bland annat på konkurrens från stormarknader och lågprisetableringar i tätorterna, enligt rapporten.