Ingen slipper undan sopor

Den som inte har så mycket hushållsavfall kan i framtiden slippa undan med sophämtning en gång i månaden.
Förslaget utreds just nu i Kungsbacka, uppger gatudirektör Hans Larsson för P 4 Radio Halland. I dag gäller att soporna hämtas åtminstone var fjortonde dag. En fastighetsägare utanför Fjärås som efter 22 års dispens nu tvingas betala för sophämtning - har gått till miljödomstolen för att om möjligt slippa betala för en soptunna som är tom.