litteratur och politik

Vem digitaliserar böckerna bäst - Google, Harvard eller KB?

3:10 min

Google Books, sökjättens megaprojekt för att digitalisera och sprida litteratur på nätet, har sedan starten omgärdats av kontroverser och stämningar. Nyligen fick en av de blodigare striderna i projektets historia en lösning, när Google och de franska förläggarna nådde ett avtal som ger utgivarna rätt att avstå från nätpublicering. Men har projektet någon framtid? Robert Darnton, chef för Harvarduniversitetets bibliotek, tvivlar. Han leder en alternativ satsning på litteratur online, som till skillnad från Google Books är ett icke-kommersiellt projekt. Det är nyckeln till att lyckas, tror han.

Professor Robert Darnton är chef för Harvard-universitetets bibliotek. Han har varit en högljudd kritiker av googles bokprojekt och han ser slaget som vunnet. För som ett svar på Google Books kommer nu Digital Public Library of America, DPLA. En sajt som lanseras i april nästa år och som ska innehålla två miljoner böcker och manuskript från amerikanska bibliotek, tillgängliga för allmänheten. Gratis. Om några år ska bibliotekets hela samling på 17 miljoner böcker vara digitaliserade.

Det här är till skillnad från Google - ett ickekommersiellt projekt och just därför kommer vi att lyckas, säger Robert Darnton. Finansieringen kommer från en rad forskningsinstitut och privata aktörer. Men liksom för Google Books blir upphovsrättsfrågan knepig att lösa. Han har tittat på den skandinaviska modellen för utbetalninga av royalty. DLPA vill ha författarna och förläggarna på sin sida.

Sett till Google Books ambition att digitalisera all världens litteratur, ca 130 miljoner böcker, skulle de 20 miljoner som dom idag ska vara uppe i kunna ses som ett misslyckande.

Sedan det avtal som avslogs i amerikansk domstol förra året har inscaningsprocessen saktats ner och det är ganska tyst om Google Books, i alla fall på den svenska marknaden.

Jag ringer upp Google Books Europachef Santiago de la Mora. För två år sedan sa han i en intervju att en lansering i Sverige skulle ske 2012. När han svarar nu vill han inte ge någon kommentar utan hänvisar till sin sekreterare. Några dagar senare får jag ett mejl. Google skriver
att dom vill fortsätta - citat - "ta in fler bibliotek i vårt biblioteksprojekt och därmed göra så många av världens böcker som möjligt tillgängliga men vi har för tillfället ingen information om eventuella tidplaner." - slutcitat.

Medan biblioteken i USA har hittat nya och egna vägar - utan Googles hjälp - för att digitalisera kulturarvet är situationen i Sverige en annan. Här har Kungliga Bibliotekets diditaliseringsprojekt delvis lagt på is. Pelle Snickars är forskningschef på KB. Han hoppas på att vi får se Google Books i Sverige. Pelle Snickars önskar att det fanns samma ekonomiska möjligheter för dem, då skulle ett digitaliserat KB lyckas bättre. Det skulle driva på digitaliseringen. Nu har Google Books digitaliserat mer än vad KB gjort. Nu hittar man Google Books via länk i det svenska bibliotekssystemet Libris. Pelle Snickars ser alltså finansieringen som det stora frågan och önskar att fler privata aktörer kunde engagera sig, som i USA.

Hugo Lavett
kulturnytt@sverigesradio.se