Elstörd skola ordnar nya lokaler

Eleverna i Ursvikskolan i Sundbyberg kommer att gå kvar i sin skola terminen ut.
I förra veckan meddelades att skolan omedelbart skulle utrymmas eftersom den elektromagnetiska strålningen i skolsalarna ligger över kommunens gränsvärden. Strålningen kommer från kraftledningar som finns 50 meter från skolan. Men nu har Barn- och Ungdomsnämnden, bland annat efter utlåtanden från Statens strålskyddsinstitut, beslutat att barnen kan gå kvar i skolan. De 60 lågstadiebarnen på Ursviksskolan ska nu flyttas till Hallonbergsskolan först i höst, under tiden som nya lokaler byggs för Ursviksskolan längre ifrån kraftledningarna.