3000 västsvenskar strejkdrabbade

Tretusen västsvenskar drabbas av lokförarnas endagsstrejk som startade vid midnatt. Sammanlagt stoppas 23 tåg i Västsverige . I vårt område är det trafikenmellan Tvåstad och göteborg som drabbas i eftermiddag då tåget från Göteborg 14 48 är inställt liksom tåget från Vänersborg 16 15.