Pojkar skörare än flickor

Det kostar betydligt mer att vårda småpojkar än småflickor i Skåne.
Det visar siffror som tidningen Landstingsvärlden tagit del av. För skånska barn som ännu inte har fyllt fem år kostade sjukvården under 1999 i genomsnitt 10.277 kronor för pojkar och 8.601 kronor för flickor. Anledningen är förmodligen att små pojkar är skörare och sjukligare än flickor. De är också i majoritet bland de barn som föds för tidigt. Astma är också vanligare bland pojkar, som dessutom råkar ut för olyckor oftare än flickor. Varför pojkar är sjukligare är oklart. Men det är inte bara i Sverige som pojkar är skörare än flickor. Inom hela EU är dödligheten före fem års ålder större bland pojkar än bland flickor, enligt statistik från Världshälsoorganisationen, WHO.