Rumänska vargar hotas av förvildade hundar

1:22 min

Förvildade tamhundar har blivit ett växande problem mot EU:s största vargstam - den rumänska. I landet finns omkring 2 500 vargar, men antalet herrelösa hundar beräknas vara minst det tiodubbla och de konkurrerar alltmer om bytesdjuren och sprider sjukdomar.

Herden Gheorghe Butoi manar på sina får på kullarna nedanför bergskedjan Karpaternas vildmark i rumänska Transsylvanien. Varg, men även björn, slår regelbundet hans djur. Senaste natten dödades ett får, berättar han.

Antalet vargar i Rumänien är tio gånger fler än i Sverige, och det på en betydligt mindre yta och med fler får och andra tamdjur. Endast skyddsjakt är tillåten och utövas i mindre omfattning, och vargarnas utbredningsområde har snarare ökat än minskat.

Ändå är viltvårdare i regionen nu oroade för djuren. Skälet är alltså tiotusentals förvildade tamhundar som rör sig i flockar i skogarna om ibland 10-15 djur. På varje varg går åtminstone tio hundar och de tenderar att bli allt fler. Det säger Ovidiu Ionescu, som är professor i viltvård i staden Brasov:

– Det största hotet mot vargen är de förvildade hundarna, säger han.

Eftersom inte heller hundarna får skjutas med licens, ökar antalet. Och de sprider inte bara sjukdomar och konkurrerar med viltet om bytesdjuren, de far också själva illa och är inte sällan inblandade i trafikolyckor.

Till en hundgård med mängder av gallerburar vid slutet av en lerig väg utanför Brasov lämnas omkring 100 herrelösa hundar in varje månad, många skadade och utmärglade. Det berättar föreståndaren Wanna David som gör vad hon kan för att hitta nya ägare utomlands till de hundar som mest härstammar från sådana som släppts lösa.