Pengar till fiskevård i länet

Norrbotten fick i går sammanlagt 1.3 miljoner kronor av Fiskeriverket. 1.150.000 ska användas till olika fiskevårdande åtgärder och resten ska användas för tillsynsarbete.
När det gäller tillsynsarbetet handlar det bland annat om lax- och havsörings fiskevård, återställningsarbete i nedlagda flottleder, biotopvård och främjande av fritidsfiske. Framför allt berör det projekt där medfinansiärer finns. Exempelvis fiskevårdsföreningar och kommuner.