Byggbolag kan åtalas för asbest

Byggbolaget Peab kan ha brutit mot arbetsmiljöreglerna vid den husrenovering som pågår i ett HSB-område i Hentorp i södra Skövde, där asbest har upptäckts i en del lägenheters badrum. - Det är allvarligt. Bolaget är skyldigt att ta in särskilt behörig personal för att genomför sanering av asbest, säger avdelningsdirektör Klas Trädgård på Arbetsmiljöverket i Stockholm.
Byggbolaget Peab håller på med renovering av flera hundra lägenheter i ett HSB-område i Hentorp i Skövde. Byggbolaget är skyldigt att ta reda på vilka farliga ämnen byggnadsarbetarna riskerar att utsättas för. För tre veckor sedan visade byggbolagets egna prover att det finns asbest i 15 av de lägenheter som är kvar att renovera. Trots det har ett 20-tal byggnadsarbetare fått arbeta vidare utan att de informerats av arbetsledningen om riskerna. Därigenom kan byggbolaget ha brutit mot de regler, som kräver att särskilt behörig personal sätts. Särskilda tillstånd krävs också för asbestsaneringen. - Om arbetsmiljöinspektionen kommer på besök och konstaterar brott mot reglerna kan det leda till åtal, fastslår Klas Trädgård.