Miljökontoret uppnår inte målet

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Visby lever inte upp till sina egna miljömål. Bland annat har miljökontoret inte lyckats minska på pappersförbrukningen och tjänstebilarna släpper ut för mycket koldioxid i förhållande till miljömålen.
Förvaltningschefen Jan von Wachenfeldt tror inte pappersförbrukningen kommer att minska framöver. Och förvaltningan har delvis gått över till bilar som drivs med alternativt bränsle som inte släpper ut något koldioxid.