Missar miljoner på avbruten fastlandskabel

Trasig elkabel ger vindkraftsförlust

2:17 min

Avbrottet på el-kablen mellan Gotland och fastlandet har gjort att den gotländska vindkraftsnäringen förlorat över fem miljoner kronor i uteblivna intäkter när de inte kunnat leverera el till fastlandet under över en månad, och de ifrågasätter om Vattenfall gjort sitt allt för att laga kabeln fort.

Vind-elproducenterna inte tycker att Vattenfall har tagit kabel-avbrottet på tillräckligt stort allvar och lagat avbrottet så fort som möjligt. Enligt Andreas Wickman som företräder Gotlands vind-elproducenter reagerade de på att Vattenfall låtit sin personal gå hem och fira midsommar, istället för att fortsätta med reparationsarbetet. Detta trots att det gått fem veckor sedan sjökabeln gick sönder, och all el produktion med vindkraft till fastlandet stoppats eftersom den hela el-kabeln bara ska leverera ström till Gotland.

Vind-elproducenterna är nu oroliga för hur lång tid det ska ta innan el-kabeln är lagad. För varje vecka som går förlorar de miljontals kronor. Och mest förlorar de som tagit stora lån för att investera i nya vindkraftverk, lån som nu blir svåra att betala av.

På Vattenfall förklarar de den utdragna reparationstiden med att det har tagit tid att hitta felet, att upphandla själva arbetet att ställa i ordning fartyget och få tag i rätt personal, enligt Roger Lindmark som är informationsansvarig på Vattenfall Eldistribution.