Rekordresultat för Fagersta

Fagersta kommun gjorde i fjol ett rekordresultat med 42 miljoner i överskott. Aldrig tidigare har man kunnat visa upp ett sådant resultat, som tillsammans med fjolårets 24 miljoner ger ett överskott på 66 miljoner kronor över en två-årsperiod. Främst är det ökade skatteintäkter och statsbidrag tillsammans med inkomsträntor, minskade lånekostnader och aktieutdelning från elbolaget som gör budgeten så positiv.
Fagersta kommuns resultat för fjolårets verksamhet blev alltså rekordstort. Mot budgeterade 4,9 miljoner fick man 42,2 miljoner över. Både tekniska förvaltningen och kommunstyrelsen gick med plus, eller tillsammans 11 miljoner kronor. Nu skall sägas att hälften av de pengarna beror på att man inte använt de pengar man avsatt till underhåll av kommunens fastigheter, vilket i sin tur beror på att kommunen försöker sälja ut sina fastigheter. Därför vill därför inte lägga några pengar på underhåll innan man vet om den affären blir av. Fagersta kommuns skuldbörda har minskat och skall avbetalas inom några år. Soliditeten är hög och man har över 100 miljoner på banken. Mycket pengar över alltså under två år, och som grädde på moset har skatteintäkterna och statsbidragen ökat sedan man tog årets budget, vilket gör att det redan finns 10 miljoner extra att fördela redan nu.