TCO underkänner regeringens ändringar av las

Efter kritik från EU-kommissionen och svenska TCO föreslår nu regeringen tuffare regler för hur länge någon kan vara tillfälligt anställd utan att få fast jobb. Men TCO menar att inte heller de nya reglerna ger tillräckligt anställningsskydd.

I dag kan en person vara visstidsanställd i flera år utan att erbjudas fast anställning. Man kan till exempel ha en projektanställning i två år följt av vikariat i två år plus säsongsarbete ytterligare en tid. Efter fem år börjar man dessutom räkna om från noll vilket innebär att man skulle kunna jobba tiotals år utan att bli erbjuden tillsvidareanställning. 

Regeringens nya förslag innebär att den här femårsregeln tas bort. Perioden man har jobbat ska alltid räknas, så länge som det inte har gått mer än tre månader mellan anställningarna.

– Regeringens uppfattning är att det inte pågår något missbruk. Men det kan finnas en teoretisk möjlighet att missbruka de här reglerna och vi vill täppa till den här luckan, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Hennes förslag kommer efter kritik från EU-kommissionen om att den svenska lagen strider mot EU:s regler. På fackförbundens centralorganisation, TCO, som anmälde de svenska reglerna till EU-kommissionen för några år sedan, så menar man att Hillevi Engströms förslag inte alls är bra nog.

– Det kommer fortfarande gå att ha folk två år på visstidsanställning, sedan två år på vikariat. Möjligheten att ha folk på långa visstidsanställningar finns ändå kvar, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

På TCO menar man också att systemet faktiskt missbrukas i dag. Att det inte skulle förekomma missbruk och att det bara skulle vara en teoretisk missbrukslucka som nu skulle stängas som Hillevi Engström säger är inte sant, anser man.

– Det förekommer på den svenska arbetsmarknaden att folk jobbar under väldigt lång tid utan att få fast jobb, så den möjligheten är inte teoretisk. Och den förbättring man gör är ganska marginell. De stora problemen kvarstår, säger Samuel Engblom på TCO.