Upprop från Virserums konsthall

På initiativ från Virserums konsthall har ett nätverk för konst- och museisverige startat på internet. Makten.nu heter nätverket och tanken är att man ska arbeta för en långsiktig förändring av museernas verksamhet, för att få dem att engagera sig i samhällsdebatten och bli mer samhällsengagerade.
Det finns flera exempel på hur Virserums konsthall med sina projekt försöker kommentera samtiden, till exempel utställningen ''Händer'' - om 144 arbetare, ett projekt om Ungdomars drömmar o det man arbetar med just nu vid Moteco i Ruda: dokumentation kring en försvunnen arbetsplats.