Fortsatt mer generös flyktingopinion

2:22 min

Andelen som tycker att det vore bra att ta emot färre flyktingar har minskat de senast åtta åren och utgör nu 41 procent av svenskarna, visar årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet.

Så här tycker några personer som Ekot träffat:

– Vi är ett av de rikaste länderna i världen och vi bör dela av det till sådana flyktingar som behöver komma någonstans där det är tryggt, säger Charlotte Sperling från Karlstad.

– Jag tycker att man ska ta emot flyktingar som kanske har ett arbete. Det ska ställas större krav på flyktingarna så det inte kommer in vem som helst. I dag kanske det kommer in massa brottslingar, säger Jan Olof Eriksson från Skellefteå.

– Vi ska nog kunna ta emot flyktingar eftersom vi har möjlighet till det. Men samtidigt kan det inte bli för mycket för vi måste kunna ta hand om dem också, menar Elisabeth Holmström från Göteborg.

De här personerna speglar att synen på hur Sverige ska ta emot flyktingar varierar.

Enligt SOM-undersökningen tyckte förra året 41 procent att det vore bra om Sverige tog emot färre flyktingar. Jämfört med 2010 är det en marginell minskning, men 1993 delade 65 procent den åsikten. Marie Demker, professor i statsvetenskap i Göteborg tycker att trenden är intressant.

– Trots att frågan varit på agendan och trots mobilisering från ett nytt parti, så ser vi ändå ingen förändring i trenden, säger professor Marie Demker.

Ser du någon förklaring till det här?

– Sverige har en lång tradition av en öppen invandrings- och flyktingpolitik. Och det andra tror jag är att vi har sett sedan början, mitten av 90-talet, ett ganska tydligt politiskt mobiliserat stöd för en generös invandring.

Precis som tidigare visar undersökningen på ett tydligt utbildningssamband. Ju lägre utbildningsnivå desto större stöd för att ta emot färre flyktingar. Däremot spelar åldern liten roll för åsikterna.

Undersökningen visar också att allt fler helt stödjer att invandrare fritt ska få utöva sin religion i Sverige, 27 procent förra året jämfört med 19 procent 2009. Formuleringen av svarsalternativen har ändrats något mellan åren, men det förklarar knappast åsiktsförskjutningen, enligt Demker.

Enligt undersökningen hänger den invandringskritiska gruppens åsikter väl ihop. Den som vill minska invandringen, ser invandrare som ett hot och några som medierna förtiger sanningen om. Gruppen är ett stöd för Sverigedemokraterna, enligt Marie Demker.

– Min bedömning är att man i stor utsträckning har nått den här gruppen som tycker att de här frågorna är så viktiga att de är avgörande för den politiska hemvisten.