Föräldrastyrd skola nonchaleras

Det finns stora brister i kontakterna mellan Eskilstuna kommun och de föräldrastyrda skolorna i Mesta, Tegelviken, Hammargärdet och Slagsta. Det hävdar Patric Nordström i miljöpartiet.
Mesta skola, som har en föräldrastyrelse, styrs gemensamt med Lagersbergsskolan som inte är föräldrastyrt och det har skapat organisatoriska problem och brist på lokaler och många föräldrar vill inte engagera sig på grund av de problem som finns, enligt Patric Nordström i miljöpartiet, som nu kräver åtgärder från Jörgen Danielsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.