Fotbollförbundet backar i huliganfrågan

1:38 min

Riksdagsförslaget att idrottshuliganer ska tvingas anmäla sig på polisstationer är dåligt och bör inte genomföras. Det säger den nationella samordnaren mot idrottsvåld, Björn Eriksson. Nu backar Svenska Fotbollförbundet i frågan om anmälningsplikt för huliganer. Förbundet har tills nu varit en av de starkaste rösterna för den här metoden att hindra idrottsvåld. Även flera politiska partier backar från idén.

Förbundsordförande Karl-Erik Nilsson förklarar förbundets ändrade ståndpunkt.

– Jag tror att det kanske gick lite fort när man tog det beslutet. Man kanske hade trott att det här förslaget var lite vidare i sin omfattning än vad det var. I England handlar det ju faktiskt om internationella matcher och att då vara förbjuden att lämna landet. Vi ser ju det fåtal problem som dyker upp kring nationella matcher och då löser ju inte den engelska modellen detta utan då är ju förslaget kring ett utökat tillträdesförbud och en registerhållning en bättre metod tror vi, säger han.

– När vi nu har sett lite djupare studier från England så kan man konstatera att ett utökat tillträdesförbud och dessutom registerhållning kan mycket väl svara upp mot de krav man har.

Svenska Fotbollförbundet var en av de röster som drev på när oppositionen förra våren drev igenom ett nytt sätt att bemöta idrottshuliganism. Under 2012 skulle regeringen införa anmälningsplikt för de värsta våldsverkarna så att de skulle tvingas infinna sig på polisstationer istället för idrottsarenor under matcher.

Men nu backar alltså förbundet efter att regeringens samordnare mot huliganism, Björn Eriksson, i dag avfärdade förslaget i ett andra delbetänkande. Han säger att säger att anmälningsplikt är opraktiskt och överdrivet och att det räcker med att stärka förbudet mot att dömda eller kända huliganer får komma till matcherna.

– Det beslutet har en massa baksidor som gör att det är ett sämre förslag än det förslag jag lade fram för några månader sedan, säger Björn Eriksson.

Men socialdemokraternas Morgan Johansson, tycker fortfarande att anmälningsplikt vore att föredra, och socialdemokraterna kommer att fortsätta driva den frågan.

– Björn Eriksson verkar värna om dom här våldsverkarnas integritet, och där har vi helt enkelt olika uppfattningar, säger han.

Dan Blomberg, ordförande i Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna, tror inte heller att ett skärpt tillträdesförbud funkar.

- Jag tror inte det kommer uppnå målet med att minska den idrottsrelaterade brottslighet som finns. Utan snarare förvärra den rättsosäkerhet som finns kring tillträdesförbuden med att det finns jouråklagare som på stående fot utfärdar dem. Sen har man den påföljden på sig tills man får det prövat i rätten, så man är liksom skyldig innan man fått det prövat i rätten. Vilket är ganska unikt i svenskt rättspraxis.