Mer DO-kritik mot Trollhättan

Diskriminieringsombudsmannen, DO är missnöjd med Trollhättans svar på hur man ska lösa problemet med att invandrare diskrimineras när funktionshindrade väljer personlig assistent. Och om man inte skärper sig kan det bli aktuellt med åtal. Det säger DO:s jurist Anders Bergstrand i sitt svar till kommunen.
De funktionshindrade i Trollhättan ville inte ha personliga assistenter med invandrarbakgrund och kommunen tillät dem att välja bort invandrare. Men det är inte tillåtet menar DO och det är inte bara kommunen som kan bli åtalad.Även den funktionshindrade som inte vill ha en invandrare som personlig assistent kan göra sig skyldig till brott.