Ny ordförande för akademiker

Kenth Nilsson har valts till ny ordförande för Akademikeralliansen, som företräder 19 olika Saco-förbund. Han är ordförande för Tjänstetandläkarföreningen och klinikchef för folktandvården i Östervåla. Kenth Nilsson efterträder Birgit Hansson som blivit rektor vid Polishögskolan.