Sämre ekonomi väntas

Kommunernas ekonomi försvagas de närmaste åren, det förutspår Kommunförbundet i en prognos.
Maxtaxor inom barn- och äldreomsorgen samt högre ambitioner inom handikappomsorgen leder till ökade kostnader. Samtidigt ökar också kommunernas lönekostnader, när rekryteringsproblemen inom skola, vård och barnomsorg tvingar upp lönerna, tror Kommunförbundet. Därför kräver nu förbundet mer pengar från staten för att finansiera den kommunala verksamheten.