Landskrona löser lärarbristen

Det är kärvt att få tag på behörig pedagogisk personal till barnomsorg och skola i Landskrona. Och värre blir det de kommande tio åren när 140 av stadens 700 grundskollärare går i pension.
För att rusta inför pensionsavgångarna satsar kommunen bland annat på att invandrare med lärarerfarenheter från sina hemländer ska kunna slussas ut i skolans värld med hjälp av kompletterande utbildningar och praktik. Satsningen har gett resultat, hittills har uppemot tjugo personer med invandrarbakgrund fått arbete inom skola, fritids och barnomsorg.