"Omskärelse innebär allvarlig kroppsskada"

En domstol i Köln i Tyskland anser att omskärelse av pojkar av religiösa skäl innebär att tillfoga dem allvarlig kroppsskada. Domslutet anses vägledande.

Enligt domstolen så väger barnets rätt till kroppslig integritet tyngre än föräldrarnas rätt till religionsfrihet.

Målet i Köln gällde en läkare som omskurit en muslimsk pojke. Seden tillämpas av både muslimer och judar.

Ekot