Satsning på finskt språkcentrum

Eskilstuna kommun föreslås satsa en halv miljon på ett finskt språk- och kulturcentrum på Mälardalens Högskola. Förutsättningen är att andra finansiärer bidrar med pengar. Högskolan har ansökt hos utbildningsdepartementet om ekonomiskt stöd för att bygga upp ett centrum som ska stärka ställningen för det finska språket och den Sverigefinska minoriteten. Kostnaden beräknas till uppemot 7 miljoner kronor.