Kritik mot att inte kunna överklaga bedömningar

1:52 min

Det är svårt att bedöma ålder på ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige. Därför har Socialstyrelsen nu kommit med nya rekommendationer, men flera organisationer är kritiska till att bedömningen inte går att överklaga.

– Det som är oroväckande är den godtycklighet som sker när väl bedömningen gjord och att det inte finns en rättssäker process, säger Ola Mattsson som är biträdande Sverigechef på Rädda Barnen.

– Där har Migrationsverket ett väldigt stort ansvar. I dag kan ett barn till exempel inte överklaga en åldersbedömning.

Trots att åldern på ensamkommande flyktingbarn kan vara avgörande för om man får stanna i Sverige eller inte har Migrationsverkets tidigare åldersbedömningar ibland byggt på ovetenskapliga metoder eller bara beroende på utseende.

Därför presenterar Socialstyrelsen nu nya rekommendationer så att varje fall ska hanteras likadant. Till exempel ska den medicinska åldersbedömningen alltid inledas med en läkarundersökning och kompletteras med röntgenundersökningar av handskelett och tänder.

Migrationsverket ska också göra en samlad bevisprövning av fallet.

Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty säger till Ekot att de är positiva till reglerna, men är samtidigt mycket kritiska till att de beslut som Migrationsverkets tar inte går att överklaga.

Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket, menar att det handlar om lagstiftning.

– Vi på Migrationsverket väljer inte vilka beslut som går att överklaga eller inte, utan det följer av lag. Sedan kan man ju gå till domstol med vilket beslut som helst och säga att man vill överklaga och sedan får ju domstolen i sådant fall avvisa det och säga att det inte är överklagbart, säger Mikael Ribbenvik.

Men Ola Mattsson på Rädda Barnen menar att Migrationsverket visst kan agera.

– Migrationsverket borde i dag kunna tydliggöra att de fattar ett beslut om åldersbedömning, och att barnet eller den person som är åldersbedömt har möjlighet att överklaga. Om de tycker att lagstiftningen inte är tillräcklig så behöver de begära hos regeringen att förtydliga den lagstiftningen, säger Ola Mattsson.