För mycket kött ökar risk för stroke

2:26 min

Att följa matråd som till exempel Atkins, och äta lite av pasta och potatis och mycket rött kött och andra proteiner, kan öka risken för hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en studie på 43 000 kvinnor i Uppsala.

Hans-Olov Adami, professor i epidemiologi vid Harvard Universitetet i USA, är en av forskarna bakom rapporten.

– Egentligen är detta inte överraskande, även om det naturligtvis måste bevisas vetenskapligt. Men det är helt i linje med den bild som har växt fram under senare år, där medelhavsdieten framstår som ett slags föredöme för att man äter mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter, och ganska lite kött.

Enligt rapporten hade 1 270 kvinnor drabbats av hjärtinfarkt eller andra hjärt- och kärlsjukdomar under de 16 åren, och risken att insjukna ökade ju mer man höll igen på kolhydraterna. Men hög andel växtprotein i maten var mindre skadligt än hög andel djurprotein.

Forskningsresultaten publiceras i dag i den ansedda medicinska tidskriften och är en del av den vetenskapliga debatt som pågår kring effekterna av olika bantningsmetoder som Atkinsmodellen. Det finns andra studier som visat på motsatta resultat - att lågkolhydratkost inte ökade risken för hjärtinfarkt. Men det här är den hittills största undersökningen, säger Hans-Olov Adami.

Ännu har ingen Ekot talat med ifrågasatt resultaten, men det har väckts frågor om på vilket sätt undersökningen har gjorts. Till exempel var det bara hälften av kvinnorna som ursprungligen fick frågan om matvanor som svarade på det.

– Så är det i alla sådana här studier, i de amerikanska är det kanske bara en fjärdedel. Men det är inget metodologiskt problem som kan snedvrida resultaten.

Kvinnorna i studien har bara vid ett tillfälle, när studien började 1991-92 fått berätta om vad de äter. Genom att följa kvinnornas sjukvårdsjournaler har forskarna fått fram ett resultat om vilka sjukdomar som drabbat dem med olika kosthållning. Men den säger ingenting om hur kvinnorna har ätit under de 16 åren.

– Det är begränsningen i den här studien, och det hänger samman med att det inte finns resurser för att göra fler enkätundersökningar i svensk forskning. Nu håller de flesta fast vid sina mönster, men det är klart att över en så här lång period finns det säkert kvinnor som har ändrat matvanor.