Utrotningshotad groda ska räddas

Markägare i Skåne får bidrag för att anlägga dammar till den utrotningshotade lökgrodan.
Sen 1960-talet så har nästan alla lökgrodor i Skåne försvunnit. Bland annat på grund av att många dammar har förstörts och att man har planterat in kräftor som äter upp grodynglen. För att lökgrodan inte ska försvinna helt så vill länsstyrelsen att markägare som har lökgrodan på sitt område anlägger dammar.