Örebro

Mycket skit i Svartån

Svartån är starkt påverkad av föroreningar, framförallt en oväntat stor mängd tarmbakterier. Det framgår efter att prover tagits på flera ställen i ån.

Proverna har tagits med anledning av att multiresistenta baktetrier tidigare hittats i Hemfjärden.

Per Eriksson, enhetschef för vattenfrågor på Lännstyrelsen säger till Nerikes Allehanda att det finns mycket mer tarmbakterier än vad han känt till.

Proverna som tagits visar att ju närmare Hjälmaren, det vill säga Hemfjärden proverna tagits, desto mer bakterier innehåller de.

Orsakerna kan vara flera enligt Per Eriksson. Till exempel enskilda avlopp, djurhållning eller fåglar, men också kommunens eget avloppsreningsverk.