Mälaren

Nya regler för gösfisket i Mälaren

1:27 min

Från och med nu på söndag, den 1 juli, gäller nya regler för gösfisket i Mälaren. Tanken är att öka beståndet av gös, som är Västmanlands landskapsfisk.

Storleken på nätets maskor ska nu vara 120 millimeter mot tidigare 100. Dessutom måste gösen vara minst 45 centimeter lång, annars ska den kastas i igen.

Tanken är att gösbeståndet ska öka.

– Det kommer att innebära att det blir en säkrare reproduktion i Mälaren och snittvikten på gösen kommer att bli betydligt högre än idag, säger Per Vidlund, yrkesfiskare på Ängsö i Mälaren.

– Varje gös kommer att hinna reproducera sig en gång, det är det som är grundprincipen.

I Hjälmaren fungerar de här reglerna för gösfisket redan, och de fungerar bra. Nu är det alltså dags för Mälaren.

Det är Per Vidlund, som har förespråkat det här i åratal, nöjd med:

– Jag har förordat det här i över 20 års tid och nu träder det i kraft, så det känns positivt.

De nya reglerna gäller också hobbyfiskarna. Frågan är hur de ska kunna hålla reda på måtten?

– Ögonmåttet är alltid bra att ha med sig, eller en linjal. Annars kan man göra jack i båtkanten, då behöver man aldrig fundera, säger yrkesfiskaren Per Vidlund på Ängsö.