Tågstrejken drabbar länet

25 lokförare som skulle kört tåg genom länet är uttagna i strejk. Ingen ersättningstrafik sätts in.
Tågmästare Bo Tander fick ta emot en hel del skäll från besvikna tågresenärer under morgonen. Han beklagar konflikten, men tycker ändå att det faktum att SLFF organiserar 25% av landets lokförare borde ge SJ:s ledning anledning att lyssna till deras krav.