Örnsköldsvik

Tomma stolar i fullmäktige i går

5:29 min

I går bojkottade allianspartierna i Örnsköldsvik det extra insatta kommunfullmäktige, där det fattades beslut om att sälja delar av Övik Energi. Delarna av Övik Energi är på väg att säljas till två andra kommunala bolag, men Alliansen ville se en försäljning på öppna marknaden och att ärendet utreds ytterligare.

Vid kommunfullmäktige förra veckan begärde allianspartierna en återremiss av ärendet, men tycker nu att majoriteten agerar maktfullkomligt som inte utrett ärendet vidare, utan väljer att fatta beslutet i fullmäktige redan efter en vecka.

- Vi skickade tillbaka ärendet och gav tydliga direktiv på vad vi ville. Men att mötet skulle hållas inom en vecka innebär att ärendet inte hinner utredas ordentligt. Vi känner oss överkörda och valde att bojkotta fullmäktige, utifrån hur Socialdemokraterna hanterat den demokratiska processen, säger Soledad Henriquez (KD).

Socialdemorkaterna tycker att de tog ansvar genoma tt vara på plats.

- Det ställdes frågor i återemissen och det har jobbats hårt för att svara på frågorna. Vi fick de svar vi behövde på en vecka, säger Elvy Söderström (S).