Natur

Låt myggjakten börja

5:53 min

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har i dagarna börjat kartlägga vilka myggor som finns i Sverige. Den senaste sammanställningen över myggor i Sverige gjordes så länge sedan som 1977 och nu, när klimatet blir varmare, är det risk att nya sjukdomar sprids genom myggen.

Anders Lindström, som är forskare vid SVA, tror inte att det är så många nya myggarter som dykt upp sedan undersökningen som gjordes 1977. Då fanns det ca 36 olika myggarter i Sverige och idag tror man att siffran hamnar någonstas mellan 40-45 arter i Sverige.

Nu när klimatet blir varmare finns den risk att nya sjukdomar sprids genom myggen. Mest bekymrad är man över att sjukdomen West Nail Fever ska leta sig till Sverige. Man kan se en ökad tendes gällande sjukdomen i Sydeuropa, men hittills har inga fall av denna virussjukdom rapporterats i Sverige.

För att fånga myggorna och sedan kunna undersöka dem använder man sig bäst av speciella gasoldrivna fällor - där myggorna fångas upp i påsar - som sedan skickas in till SVA.