Rakt på sak

Orten som försvann

5:00 min

Mitt ute i skogen fem mil från Örebro ligger Björnhammar - en till stor del övergiven bruksort. Fast, efter småortsavgränsningen 2005 är det inte längre än ort.

- Nu är vi knappt ett tjugotal som bor här, säger Barbro Johansson.

Det lilla samhället Björnhammar blir mindre och mindre och snart kan flera av de övergivna husen rivas. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov för sju av de tio hus som finns längs en av gatorna.

Handläggaren vid Hallsbergs kommun säger att han inte ser något hinder i ansökan och att beslutet kommer att komma i början av juli. Det betyder att flera av husen kan komma att försvinna innan året är slut.

I början av 90-talet bodde det över hundra personer i samhället. Många jobbade på spikfabriken som fortfarande finns kvar.

Fortfarande kommer många på besök till Björnhammar men inte för att hälsa på utan för att få se och dokumentera den övergivna byn.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia. Enligt honom är Björnhammar ett unikt bevis på hur globaliseringen kan slå till mot små bruksorter.