Het debatt om provborrningar

Det råder meningsskiljaktigheter inom referensgruppen för provborrningar i Tierp.
I morse berättade upplandsnytt hur referensgruppen kritiserar kommunledningen för dålig kommunikation. Men nu säger Jenny Lundström, gruppledare för miljöpartiet i Tierp och ledamot i gruppen, att referensgruppen går i SKB:s ledband och driver politik för sina egna syften. Men detta är något som gruppens ordförande, Lars-Peter Hållstrand inte alls håller med om. Han tycker att gruppen har gått ut med en allsidig information och tillbakavisar kritiken.