Bolmen

Nu forsar det i ny barnkammare för laxöring

1:14 min

Nu flödar vattnet igen i Önne å som knyter ihop sjöarna Unnen och Bolmen. Ån har restaurerats för att öka den biologiska mångfalden och skapa en barnkammare för laxöring i området.

– Detta är ju ett sätt att höja värdet i vattnet. Att vi kanske kan få lekområde för att återinföra öring både i Unnen och i Bolmen, säger Nils-Erik Linnér, som är ordförande i stiftelsen som ligger bakom restaureringen.

Önne å rinner mellan sjöarna Unnen och Bolmen, och utgör länsgränsen mellan Kronoberg och Halland. Men det har varit torrt ett tag. Sedan i höstas har det pågått en restaurering av det här 600 meter långa vattendraget. Syftet är bland annat att skapa ett lekområde för öring.

– Vi kan sätta ut 10 000 öringsyngel i det här systemet. Räknar vi med att trettio procent överlever - då är det 3 000.

Restaureringen av Önne å har framför allt finansierats med medel från Naturvårdsverket och av Länsstyrelsen i Kronobergs län, men också Länsstyrelsen i Halland och flera ideella organisationer har skjutit till pengar.

– Vi har bättrat på den biologiska mångfalden. Vi får en fri faunapassage mellan Bolmen och Unnen.