Ny lag utökar databaser med känsliga uppgifter

2:08 min

Både Datainspektionen och Justitiekanslern har invändningar mot en ny lag som kan bli verklighet nästa år. Det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter, som till exempel människors hälsa och etniska ursprung.

I Sverige finns i dag några myndigheter som hanterar känsliga uppgifter om medborgarna. Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen har till exempel uppgifter om bland annat inkomst, adress, utbildning och hälsa.

Forskare och andra myndigheter som vill undersöka något om medborgarna har hittills fått vända sig till dessa myndigheter för att få ut de uppgifter som behövs.

Men den nya lag som kan bli verklighet nästa år ger nu en annan myndighet, utvärderingsmyndigheten IFAU, som bland annat forskar om effekter av arbetsmarknadspolitik, rätt att bygga upp parallella databaser med uppgifter om den svenska befolkningen.

Dessutom kommer de att få behandla uppgifter om etnisk ursprung och om medlemskap i fackförening. Visserligen är många av dessa uppgifter avidentifierade, men Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund befarar ändå att det här kan leda till en okontrollerbar utveckling.

– Det finns ju väldigt många utvärderingsmyndigheter och om alla dem egentligen har samma behov av egna databaser som IFAU har, då är risken att vi får ett samhälle med en stor mängd databaser med känsliga personuppgifter runt om i statsförvaltningen och i universitetsvärlden. Och då är det mycket stora risker för integritetsintrång, säger Göran Gräslund.

Även Justitiekanslern är kritisk till det nya lagförslaget. I remissvaren till regeringen var det just de två tyngsta instanserna – Datainspektionen och JK – som i stort var emot databashantering hos IFAU. Men regeringen går vidare ändå. Lagen kan börja gälla redan 1 januari 2013.

Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström försvarar lagförslaget.

– Jag har respekt för Datainspektionen och deras yttrande. men min uppgift är ju att se till att vår forskningsmyndighet har tillgång, på ett rättsligt sätt genom lagstiftning, till relevanta uppgifter. Jag tror att man måste väga olika aspekter för och emot varandra. Detta handlar om ett stort viktigt samhällsintresse, att kunna utvärdera olika reformer och se om regeringen kan behöva ändra sin politik på vissa avgörande frågor, säger Hillevi Engström.

Lagförslaget kommer att behandlas i riksdagen senare i höst.