Örebro

Det var fel bakterier

1:32 min

Bakterierna i Hjälmaren och Svartån som sades vara multiresistenta har visat sig vara vanliga antibiotikaresistenta bakterier och är inte farliga för människor. Det har länsstyrelsen, kommunen och universitetet tillsammans kommit fram till i en ny rapport.

– Det är ingen fara, det är inget annorlunda än det varit tidigare, säger Peder Eriksson chef för vattenenheten på Länsstyrelsen i Örebro Län.

Det var i april som det kom fram att forskare vid Örebro Universitet hittat multiresistenta bakterier i Hjälmaren och Svartån. Efter det gick smittskydds läkare Hans Fredlund vid Örebro läns landsting ut och sa att han inte ansåg att bakterierna var multiresistenta. Det hela utmynnade i att universitetet och landstinget hade olika definitioner på vad multiresistens betyder.

I rapporten som precis publicerats slås det nu fast att det inte rör sig om multiresistenta bakterier, utan istället om antibiotikaresistenta bakterier.

Multiresistenta bakterier kan bryta ner bland annat penicillin och har utvecklat resistens mot minst två andra antibiotikasorter.

Antibiotikaresistenta bakterier är vanliga tarmbakterier från människor eller djur och som utvecklat en resistens mot viss antibiotika. De kommer från avlopp, regnvatten, djurhållning och gödselspridning och är oftast en anledning till att sjöar och andra vatten blir övergödda. De flesta av oss har redan bakterierna i oss.

Peder Eriksson berättar att vattenkvaliteten i stort inte är så bra men att när det gäller de badplatser som finns i Hjälmaren så är det godkänt vatten och att det går väldigt bra att bada där.

– Sen kanske man ska undvika att bada där Svartån har sin utmynning, med tanke på att Svartån har haft badförbud i flera år, Peder Eriksson.

Reporter: Josefine Pettersson