120 000 unga utan jobb och studier

Drygt 120 000 ungdomar mellan 16 och 25 år varken arbetade eller studerade 2010, enligt en rapport som statliga Ungdomsstyrelsen presenterar på torsdagen. Det motsvarar 9,5 procent av åldersgruppen.

Två tredjedelar av ungdomarna saknade inkomster helt. Svårast var det för ungdomar i Sydsverige och mellersta Norrland, skriver Dagens Nyheter.

Trots snabb återhämtning i svensk ekonomi efter krisåret 2009 förbättrades läget för ungdomarna bara marginellt.

TT