Regeringen vill utreda meddelarskydd för fler

1:45 min

Allt fler anställda inom vård, skola och omsorg omfattas inte längre av meddelarskyddet, som gör att de utan konsekvenser kan lämna uppgifter till medier för att uppmärksamma missförhållanden. Därför startas nu en utredning om att utvidga meddelarskyddet.

– Det leder till att allt fler av våra medlemmar vågar påtala missförhållanden hos privata arbetsgivare utan att vara rädda för att bli av med jobbet. Som det är i dag är det tysta arbetsplatser där man inte vågar säga till om missförhållanden, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på fackförbundet Kommunal.

I takt med att allt fler tjänster inom vård, skola och omsorg läggs ut på entreprenad, omfattas allt färre personer av offentlighetsprincipen, som har varit ett sätt att komma till rätta med missförhållanden.

Journalisten och debattören Nils Funcke tror därför att en lagförändring skulle ha stor effekt för privat anställda inom välfärdssektorn.

– Allt mer och mer av sådan verksamhet som haft insyn, där anställda haft meddelarskydd, har försvunnit. Så det är oerhört betydelsefullt att det görs någonting åt det här.

Flera fackförbund har länge krävt att meddelarskyddet även ska gälla privat verksamhet. Det har hittills inte gått igenom, men justitieminister Beatrice Ask tror att tiden kan vara mogen för en förändring.

– När verkligheten förändras måste politiken komma fram till nya slutsatser, säger Beatrice Ask.

Det är en växande privat sektor som ligger bakom behovet att utöka insynen i den offentligt finansierade privata sektorn. Detta har länge efterfrågats av flera fackförbund, men hittills har det inte gått igenom.

– Det är alltid kvaliteten som ska vara viktigast i skolan. Det måste vara lika självklart för en lärare i en fristående skola, som för en lärare i en kommunal skola att kunna påtala brister utan att riskera repressalier och då behövs meddelarskyddet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet.

Även Beatrice Ask påpekar att ett utökat meddelarskydd är viktigt för att säkerställa kvaliteten på vård, skola och omsorg.

– När verksamheten finansieras med offentliga medel måste skattebetalarna veta att verksamheten sköts med kvalitet, säger Ask.

Och debattören Nils Funcke tror inte att det finns någon risk för att ett utvidgat meddelarskydd skulle missbrukas.

– Varför skulle inte entreprenörer kunna hantera sekretessbelagda uppgifter när FRA och SÄPO och andra hemliga verksamheter lever under offentlighetsprincipen där det finns ett meddelarskydd, så kan jag inte se att det här skulle innebära några bekymmer, att man till exempel skulle röja affärshemligheter.